Diverses donacions han creat un fons de matrius xilogràfiques, alguna de calcogràfica, gravats estampats: ex-libris, goigs, nadaldes, gravats d'ocació dels gravadors vinculats amb la vila de Torredembarra.