La Torre de l’Encenall és el nom de l’escola de gravat xilogràfic fundada i dirigida pel mestre Antoni Gelabert i Casas a Torredembarra la primavera del 1969; un any i mig abans, havia nascut el Xiloforum a la veïna Altafulla, també sota la tutela de l’expert xilògraf i pedagog. Els seus anys d’esplendor es concentren a principis de la dècada 70 del segle passat, si bé alguns dels seus membres van continuar elaborant xilografies amb posterioritat.
El nom és la suma de dues paraules: "La Torre" abreviatura amb la que es coneix de manera col·loquial la vila de Torredembarra i "Encenall", les restes de la fusta que surten per acció del burí sobre la matriu.
La Torre de l’Encenall, formada per a joves entusiastes, interessats pel món de l’art i la cultura, va produir uns gravats en boix d’una rellevant qualitat. Els alumnes, que propi mestre denominava afectuosament “gravadors rurals”, van crear un univers genuí que recollia i combinava l’imaginari mitològic i rondallístic amb les escenes de la vida marinera i pagesa, pròpies del context que els envoltava. De les seves estampes, brolla la sensibilitat mediterrània més genuïna. Creadors de nadales, goigs i gravats d’ocasió, van trobar en l’ ex-libris el major reconeixement i la clau que els va obrir la porta a les exposicions i concursos a Barcelona.
El nucli estable de gravadors estava compost per: Josep Gual Gallofré, Montserrat Riambau Ivern, Montserrat Agràs Recasens, Antonieta Ametllé Martí, Griselda Recasens Arall, Anna Ma Garcia Cantero, Carles Mir Hernández i Josep Ma Vernet Garcia.
A tall anecdòtic cal fer esment del grup de gravadors infantils, que neix a l’entorn de l’amistat entre el mestre A. Gelabert i la família Gual, que ensenyà aquest art als seus fills, nebots i amics.
Autor:
ANTONI GELABERT i CASAS

Descripció iconogràfica:
La Torre, nom amb què els habitats de Torredembarra empren per referir-se a la seva vila, també fa referència al castell, el lloc físic d'ubicació del taller de gravat.
El burí i l'encenall, representatius de l’acció de gravar
El dofí, animal simbòlic de la Grècia clàssica, sinònim de la cultura mediterrània, també representat en la iconografia del gravat noucentista.

Documental (12 minuts):
La Torre de l'Encenall. El gravat xilogràfic a Torredembarra (1969/2014)
Edita: Arxiu Municipal de Torredembarra.