Al segle XX, la relació de Torredembarra amb el gravat va ser intensa, a la vila hi van fer estades artistes de la talla de Jaume Pla Pallejà, Francesc d’A. Casademont, Antoni Gelabert Casas, tots ells amics del torrenc gravador Josep Gual Gallofré.
L'Arxiu Municipal de Torredembarra conserva matrius de boix i estampes d'alguns treballs d'Antoni Gelabert relacionats amb la nostra zona, gravats de Jaume Pla, la correspondència entre aquest darrer i Josep Gual, a més de les seves matrius i estampes.